t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Numer konta szkoły na który można płacić, dopłacać do wszystkich wydarzeń organizowanych przez ZFŚS

Na poniższe konto można płacić, dopłacać do wszystkich wydarzeń organizowanych przez ZFŚS:

W tytule przelewu proszę zamieścić: Imię, nazwisko i informację czego wpłata dotyczy.

nr konta: 43 1020 4867 0000 1302 0008 0416