t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Matura

Terminy dla maturzystów

Ogłoszenie wyników                                                       - do 11 VIII 2020 r.

Podania o poprawkę -do sekretariatu                               -  do 14 VIII 2020 r.

Podanie miejsca poprawek     podaje OKE                       - do 28 VIII  2020 r.

Poprawka                                                                      - 8 IX 2020 r. - 14.00

 

 

 

Harmonogram matur czerwiec 2020.