PROFILAKTYKA HIV - AIDS ORAZ KONSEKWENCJE ZDROWOTNE I PRAWNE ZAŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH