t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001

Art recykling

DSC0237328 maja 2018 r. uczniowie ZS nr 5 wzięli udział w akcji pod hasłem „Segreguj odpady”. Spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej Specjalnej w Stargardzie.

Celem przedsięwzięcia było przedstawienie idei art recyklingu, czyli przetwarzania przedmiotów zbędnych w użyteczne lub tworzenie z nich dzieł sztuki. Omówiono również sposób sortowania śmieci. Podczas imprezy uczniowie podzieleni zostali na 3 grupy, które miały do wykonania różne zadania. Młodzież z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem wykonywała ozdobne doniczki ze starych płyt cd. Spotkanie umilił słodki poczęstunek. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Opiekunami młodzieży były: Marzena Samujło, Danuta Puchniarska i Małgorzata Ignasiak.