t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

rekrutacja2019 2020

 

 

 

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

XLV Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

folderthumb   Dnia 12 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie odbył się Finał Eliminacji Okręgowych XLV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W olimpiadzie udział wzięły trzy osobowe reprezentacje szkół województwa zachodniopomorskiego. Z Szczecina uczestniczyli: Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Budowlanych, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Technikum Zawodowe „Zdroje”, Zespół Szkół nr 8 , XIII Liceum Ogólnokształcące. Z Koszalina: II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół nr 9, natomiast z Stargardu Zespół Szkół nr 1 i gospodarze Zespół Szkół nr 5.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 – Jolanta Kawszyn dokonała otwarcia olimpiady, natomiast całą rywalizację przeprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Szczecinie: Tadeusz Kachnic – wiceprezes WKTiR, Renata Zawadzka – Rzecznik Patentowy i Monika Wielecka – Rzecznik Patentowy.
Po przeprowadzeniu części pisemnej (90 min.) oraz części odpowiedzi ustnych wyłoniono zwycięzców. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa II LO z Koszalina przed ZCEMiP z Szczecina i ZS nr 9 z Koszalina. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Rafael Petrosjan z II LO w Koszalinie, drugie miejsce zajęła Anita Nowicka również z II LO w Koszalinie, a trzecie miejsce zajął Maciej Wieszczycki z ZS nr 9 w Koszalinie.
Starosta Stargardzki – Pani Iwona Wiśniewska złożyła gratulacje uczestnikom rywalizacji oraz wręczyła nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewodę Szczecińskiego.
Uczestnicy olimpiady w przerwie między częścią pisemną i „ustną” zwiedzili i zapoznali się z profilem produkcji zakładu Cargotec, dzięki zaangażowaniu pracowników firmy: Anny Nowik, Krzysztofa Twardochelba, Pawła Izodorczyka oraz Daniela Bobryka.
Oprawę kulinarną olimpiady przygotowały nauczycielki pionu gastronomicznego szkoły w osobach: Dorota Kujawska, Monika Nowicka Chorągiewicz, Małgorzata Kosek i Renata Kępska.
Z ramienia ZS nr 5 organizatorami olimpiady byli Ryszard Klimczewski, Arkadiusz Zieliński oraz Arkadiusz Popiołek.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy sukcesów.