t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

Światowy Dzień Wolontariusza

folderthumb   Światowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest już od 31 lat i przypada 5 grudnia. Wolontariusze naszej szkoły oficjalnie obchodzili go w minionym roku po raz drugi.

Dokładnie 5 grudnia 2017 roku opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu ZS 5 pani Barbara Bytniewska-Judasz wraz ze swoimi podopiecznymi otrzymali zaproszenie do Zespołu Szkół nr 2, aby zaprezentować dobroczynną działalność naszej szkoły oraz zgłębić tajniki idei wolontariatu. Dwie uczennice: Anna Jaskot z klasy 2 Tż i Martyna Wardzyńska z klasy 3 Ts przygotowały prezentację na temat akcji charytatywnych, jakie odbywają się w naszej szkole, takich jak między innymi Szlachetna Paczka, Góra Grosza, zbiórka karmy dla zwierząt czy pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Następnie wręczone zostały dyplomy i drobne upominki, a także odbyły się warsztaty dla wolontariuszy i ich opiekunów polegające na wymianie doświadczeń i poglądów odnośnie działań dobroczynnych. Kolejne obchody Dnia Wolontariusza miały miejsce 11 grudnia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy ulicy Kochanowskiego w Stargardzie, gdzie dzieci uhonorowały naszych uczniów plakatami i pięknymi laurkami oraz zaprosiły ich do wspólnej zabawy. Nasi wolontariusze mieli tym razem możliwość uczestniczyć w zwykłych zajęciach, jakie odbywają się w ośrodku i zaobserwować pracę terapeutów i funkcjonowanie dzieci na co dzień.
Motto naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu brzmi:
„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.”
Stefan Wyszyński
Zapraszamy wszystkich chętnych do bezinteresownego pomagania! Chcemy poszerzać działalność klubu, a do tego potrzeba WAS!