t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

Podziękowania dla Honorowych Krwiodawców

folderthumb   8 grudnia2017 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działalność Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie w roku 2017.

Gospodarzem imprezy była Rejonowa Rada HDK PCK w Stargardzie. W trakcie spotkania uhonorowano odznakami i dyplomami najbardziej aktywnych indywidualnych krwiodawców oraz Kluby PCK HDK.
Honorowi Krwiodawcy z ZS nr 5 otrzymali grawerton z podziękowaniami od Starosty Stargardzkiego p. Iwony Wiśniewskiej oraz podziękowania od Przewodniczącego HDK PCK w Stargardzie p. Jerzego Bochenka za bezinteresowne zaangażowanie i udział w akcjach „Młoda Krew Ratuje Życie” oraz promowanie idei honorowego krwiodawstwa.
Dyrektor szkoły p. Jolanta Kawszyn otrzymała podziękowania od Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie płk mgr farm. Piotra Klamrowskiego oraz od Starosty Stargardzkiego p. Iwony Wiśniewskiej za popularyzowanie i rozpowszechnianie szczytnej idei honorowego krwiodawstwa.
Podziękowania od Starosty Stargardzkiego p. Iwony Wiśniewskiej za organizowanie akcji „Młoda Krew Ratuje Życie” otrzymała p. Dorota Kujawska i p. Marzenna Sztuba
Drodzy Honorowi Dawcy Krwi
4 stycznia 2018 roku odbędzie się następna akcja poboru krwi. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18 lat.
Od 18 grudnia 2017 roku odbędą się spotkania w klasach w celu utworzenia listy krwiodawców.
Dziękując wszystkim składamy serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku.
Opiekunki: Marzenna Sztuba i Dorota Kujawska