t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

„Wzmocnienie ochrony dzikiego tarła łososia i troci wędrownej w północno zachodniej Polsce”

folderthumb   6 grudnia 2017 r. klasy: 2 Tż i 1Tż uczestniczyły w wycieczce terenowej na obszarze dorzecza Iny i Gowienicy.

Podczas wycieczki młodzież wizytowała miejsca tarłowe łososia i troci wędrownej na rzece Sławęcince (tarliskowy dopływ Iny), wzięła udział w pogadance na temat biologii ryb, potrzeby czynnej ochrony ryb wędrownych i rzek. Z zagrożeniami dla bioróżnorodności i ekosystemów wodnych oraz oddziaływaniem na środowisko wodne elektrowni młodzież zapoznała się oglądając Małą Elektrownię Wodną na rzece Krąpiel w miejscowości Święte. Tam też poznała sposób działania przepławki dla ryb. Na polanie nad rzeką Krąpiel poniżej miejscowości Sułkowo czekało na nas ognisko, gdzie posililiśmy się własnoręcznie upieczonymi kiełbaskami. W tej ciepłej i przyjaznej atmosferze strażnicy rybaccy opowiadali o swojej pracy, zaprezentowali sprzęt i eksponaty z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Na zakończenie wycieczki młodzież otrzymała materiały edukacyjne w postaci broszur i ulotek „Chronię ryby wędrowne”, a także notesy, torby, długopisy, opaski odblaskowe. Całe to przedsięwzięcie dokumentowała Pani Katarzyna Dolina przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół rzek Iny i Gowienicy, czego dowodem są załączone zdjęcia. Wyżej wymienione zagadnienia z pasja i wielkim zaangażowaniem przedstawił Pan Marcin Budniak za co serdecznie dziękujemy.
Za wspólne wrażenia i emocje dziękuję młodzieży i opiekunom (B.Bytniewska-Judasz, M.Nowicka-Chorągiewicz, M.Bielach-Ginda) Mirosława Ćwirta.