t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY NA XXIII KONKURSIE „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”

folderthumb   W dniu 30 listopada 2016 r. odbył się etap wojewódzki XXIII edycji konkursu „BHP w rolnictwie” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

Organizatorem Konkursu byli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie i Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Naszą szkołę reprezentowali Jan Bowsz i Kacper Sosna z klasy II Tż , oraz Maciej Kapela z klasy IV Tk. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania testowe z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnym zadaniem było wskazanie niebezpiecznych usterek w maszynach i urządzeniach oraz przeprowadzenie pierwszej pomocy przed medycznej. Po pierwszym etapie Maciek Kapela dostał się do ścisłego finału i po wyrównanej walce zajął wysokie piąte miejsce. Kacper Sosna zajął ósme miejsce, a Jan Bowsz - dziesiąte miejsce. Nasza szkoła drużynowo zajęła trzecie miejsce. Opiekunem uczniów był Jan Sałapata.