t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

rekrutacja2019 2020

 

 

 

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

II Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „W krainie bajek i baśni”.

folderthumb   29 listopada 2017 roku o godzinie 9.00 w naszej szkole odbył się II Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych pod hasłem: „W krainie bajek i baśni”.

Konkurs został objęty patronatem Starosty Stargardzkiego. Celem konkursu była promocja czytelnictwa, sprawdzenie znajomości przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości w formie słownej i manualnej oraz integracja uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych. Uczestnicy konkursu przybyli pod opieka swoich nauczycieli i pedagogów, którzy w czasie pisania przez uczniów testu konkursowego, odbyli szkolenie na temat: „Kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów” przygotowane i przeprowadzone przez panią Irenę Zalewską z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie. W konkursie wzięli udział uczniowie z Gimnazjum Integracyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. Uczniowie mieli do wykonania kilka ćwiczeń pisemnych, które polegały na rozwiązaniu rebusów, krzyżówek, opisaniu postaci. Każdy uczestnik konkursu miał do wykonania ilustrację wybranej bajki lub baśni techniką dowolną. W tej kategorii I miejsce zajęła Nikola Winiarska, II miejsce Aleksandra Kondracka, III miejsce to praca zbiorowa uczniów: Jakub Dzideczek, Sebastian Miksza, Arkadiusz Kozakiewicz, Michał Hofft. W drugiej części konkursu nauczyciele czytali uczestnikom baśń „Dziewczynka z zapałkami”, a uczniowie wykonywali kolorowanki do czytanego tekstu. Po słodkim poczęstunku przygotowanym przez uczniów pionu gastronomicznego – klasa IV TŻ, nastąpiło rozdanie dyplomów i nagród, które otrzymał każdy uczestnik konkursu. I miejsce zajęła Aleksandra Kondracka, II miejsce Nikola Winiarska, III miejsce Natalia Tejchman, IV miejsce Dominik Maciąg, V miejsce Dawid Bortnik. Nagrody od miejsca I-V ufundował patron konkursu Starosta Stargardzki, uczniowie otrzymali wejściówki do Papugarni w Stargardzie ufundowane przez właścicieli.
Konkurs zakończył się spotkaniem- niespodzianką z panią Anną Łotysz i jej sunią Pysią. Była to niezapomniana wizyta, bo pani Ania zaprezentowała zajęcia dogoterapii. Ciekawym spotkaniem kończącym zmagania konkursowe było przyjście redaktora ze Stargardzkiego Radia. Uczestnicy bardzo chętnie udzielali wywiadów. Organizatorką konkursu była Dorota Kwiatkowska.