t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001

XVI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej

folderthumb   W piątek 24 listopada Alicja Zubek i Adrian Kowalski uczniowie klasy II Tż (laureaci etapu szkolnego), reprezentowali naszą szkołę w XVI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej, który odbył się w Barzkowicach. Uczestnikami tego konkursu byli uczniowie szkół ponad gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Tegoroczny temat konkursu brzmiał: „Ekologia w trosce o nasze środowisko”.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pierwszy to test pisemny składający się z 50 pytań, który pisali wszyscy uczestnicy. Do drugiego etapu przeszło 7 uczestników z najwyższymi wynikami pierwszego etapu. Ali zabrakło tylko 5 pkt. aby zakwalifikować się do etapu finałowego.
Konkurencja była bardzo silna, poziom zagadnień ekologicznych wysoki i obejmował szeroki zakres wiedzy również z prawa ochrony środowiska.
Podczas trwania zmagań konkursowych opiekunowie mieli przyjemność uczestniczyć w wykładzie połączonym z degustacją nt.”Właściwości i zastosowanie ziół oraz innych biosurowców w życiu codziennym i ochronie środowiska”. Prelegentem była Anna Hnat główny specjalista ZODR w Barzkowicach.
Podczas sprawdzania testów przez komisję konkursową, uczestnicy zostali zaproszeni na pyszny obiad a także mogliśmy zapoznać się z obiektem i ścieżkami ekologicznymi.
Na zakończenie zostały wręczone dyplomy, nagrody laureatom i podarunki wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom przez Dyrektora ZODR w Barzkowicach Adama Kalinowskiego, przedstawicieli Wojewody Lubuskiego i Zachodniopomorskiego, reprezentantów: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pomorza Zachodniego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatu Stargardzkiego.
Z pozdrowieniami opiekun uczestników Mirosława Ćwirta