t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001

Zakłady pracy w ZS 5

folderthumb   W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie w dniu 24 listopada 2017 odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami firmy Strabag.

Pan Grzegorz Zarzycki przedstawił uczniom charakterystykę zakładu oraz oferty pracy dla absolwentów szkoły. Ponadto zawarto wstępne porozumienie o organizacji praktyk uczniowskich w nowo powstającym zakładzie Strabag w Kluczewie.

Bezpośrednio po spotkaniu uczniowie klasy IV Technikum pojazdów samochodowych udali się na wycieczkę do zakładu Cargotec w Stargardzie.
W zakładzie Pan Marcin Pawlina przedstawił najpierw kilka informacji o zakładzie, scharakteryzował oferty pracy, a następnie uczniowie mieli możliwość zwiedzenia zakładu i zapoznania się z profilem produkcji. Uczniowie w zakładzie spotykali wielu absolwentów szkoły co umożliwiało wymianę doświadczeń i informacji z „pierwszej ręki” dla przyszłych pracowników. Zespół Szkół nr 5 współpracuje z firmą Cargotec od wielu lat, obecnie na zasadach określonych w podpisanym liście intencyjnym o wzajemnej współpracy.

Kolejnym działaniem w ramach ETUZ będzie spotkanie uczniów szkoły z Panią Zofią Byrą z Inspekcji Transportu Drogowego w dniu 28 listopada 2018 r. Spotkania będą odbywały się cyklicznie – raz w miesiącu. Na spotkaniu listopadowym zaplanowano przybliżenie uczniom kierunków samochodowych specyfiki i zadań realizowanych przez ITD.
Wszystkie spotkania zorganizował kierownik kształcenia praktycznego – Klimczewski Ryszard.