t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ

folderthumb   12 czerwca 2017 r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy po raz kolejny odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie.

Tym razem Pani Paulina Stolarska – kierownik WZT przygotowała dla nas zajęcia warsztatowe. Młodzież z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w pracach poszczególnych pracowni warsztatowych. Mogliśmy tworzyć piękne hafty, ceramiczne kubki i talerze ozdobne, aniołki wycinane w szkle, kosze z papierowej wikliny, kartki ozdobne i własnoręcznie zdobione przypinki. Praca przebiegała w przemiłej atmosferze i przy słodkim poczęstunku wykonanym przez naszych uczniów. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie, zajęcia były niezapomniane, utworzyło się wiele fantastycznych znajomości.
Organizatorzy: Danuta Puchniarska, Marzena Samujło, Marzenna Sztuba, Lidia Pakowska.