t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

DRAWA 2017

folderthumb   Sekcja turystyczna Zespołu Szkół nr 5 od prawie dziesięciu lat jest organizatorem wojewódzkiego spływu Drawą promującego walory naszego regionu w zakresie turystyki kajakowej.

Piękna słoneczna aura towarzyszyła w tym roku miłośnikom tej formy aktywności na prawie piętnastokilometrowej trasie tej urokliwej rzeki. Szeroko i wartko płynąca woda jest i ułatwieniem ale i zawsze zaskoczeniem dla umiejętności panowania nad kajakiem. Nie wszystkim jest dane ukończenie spływu "na sucho". W tym roku doświadczyli tego szczególni Ci, którzy nie docenili cennych porad niezmordowanego w pomaganiu tym mniej doświadczonym Pana Tomka Chmielewskiego. Chwile te były oczywiście niezaprzeczalną atrakcją tegorocznego spływu. Nie przeszkodziło to jednak w pięknych wrażeniach jakim była bezpośrednia obserwacja doliny Drawy. Zieleń przyrody o tej porze roku jest bez wątpienia tym odcieniem, od którego wzroku nie sposób oderwać. Spotkanie przy ognisku i pogawędki wspomnieniowe to kolejne uroki tego przesympatycznego turystycznego spotkania. Ogromne podziękowanie dla opiekunów drużyn szkolnych za wspaniałą integrację na spływie - ZS nr 1 Stargard Pani Magdalena Wieczorek, centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie paniom Andżelice Szczęch Kaczorkiewicz i Annie Krakowiak, ZS nr 5 Panu Arkadiuszowi Popiołkowi. Puchary dla szkół ufundowało Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, upominki promocyjne Urząd Miasta Stargard i Powiat Stargardzki, a poczęstunek do ogniska Powiatowe Zrzeszenie LZS.
Z turystycznym pozdrowieniem Komandor spływu Joanna Suleja.