t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

„PORTRET MOJEJ MATKI”

portret mojej matki   Dnia 26 maja 2017 roku odbył się w naszej szkole konkurs pod nazwą: „Portret Mojej Matki”, organizowany przez panią Dorotę Kwiatkowską w dwóch kategoriach: plastycznej i pisemnej.

Uczniowie mieli wykonać portret matki, który zawierał wszystkie cechy charakterystyczne postaci. Każdy uczestnik świetnie poradził sobie z tematem konkursowym. Jak się okazało Mama- bohaterka została przedstawiona na wiele interesujących sposobów.
I m-ce w kategorii plastycznej otrzymał Wojciech Nowak kl. II O
I m-ce w kategorii pisemnej otrzymała Andżelika Brzezińska kl. II K
II m-ce w kategorii plastycznej otrzymał Piotr Wygaś kl. II O
II m-ce w kategorii pisemnej otrzymała Ewelina Turska kl. II K
III m-ce w kategorii pisemnej otrzymała Małgorzata Stelmaszewska kl. III K
Wyróżnienia otrzymali:
Marcin Wasiak kl. III O
Jarosław Derengowski kl. III O
Gratulacje dla wszystkich uczestników!