t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

MINUTY, KTÓRE RATUJĄ ŻYCIE…

folderthumb   Jest chwila, ważąca na całym życiu człowieka. Moment, kiedy serce przestaje pracować. Nie ma wówczas czasu, aby zaglądać do poradników, szukać informacji w Internecie.

W większości przypadków nagłego zatrzymania krążenia możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator) – jest urządzeniem, które analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o konieczności defibrylacji. 2 czerwca 2017 roku młodzież Zespołu Szkół im. T. Tańskiego w Stargardzie uczestniczyła w instruktażu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przy użyciu fantoma i defibrylatora przeprowadził Członek Wydziału Rady Bezpieczeństwa Drogowego w Starostwie Powiatowym dr Robert Sabadini. Omówione zostały sytuacje związane z niebezpieczeństwem na drodze, nad wodą oraz sytuacje, związane z zażyciem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. W celu poszerzenia swoich wiadomości na omawiane tematy polecam zainteresowanym strony:

http://strefamlodych.pl/badz-bezpieczny-w-czasie-wakacji,

https://motopomocni.pl,

http://www.pierwszapomoc.net.pl/resuscytacja.php.

Marzenna Sztuba