t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Z myślą o wakacjach

folderthumb   Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie przeprowadziła prelekcję dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zasadniczej Szkole Zawodowej oddział specjalny i Szkole Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie na temat bezpieczeństwa podczas korzystania z wakacyjnych atrakcji.
Oficer prasowy KPP Podkomisarz Łukasz Famulski oraz Członek Wydziału Rady Bezpieczeństwa Drogowego w Starostwie Powiatowym dr Robert Sabadini omówili sytuacje związane z bezpieczeństwem na drodze, nad wodą, w pomieszczeniach mieszkalnych oraz podczas imprez młodzieżowych. Podali przykłady miejsc niebezpiecznych w Stargardzie. Przestrzegali, aby nie udostępniać innym osobom swoich dowodów tożsamości.
Dziękujemy prelegentom za cenne informacje związane z bezpieczeństwem nie tylko podczas wakacji.
Dziękujemy również za przybycie Dyrektorowi Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Panu Robertowi Szaumanowi oraz St. inspektorowi Pani Almie Selwesiuk za pomoc w organizacji spotkania.
Marzenna Sztuba