t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Powiatowy konkurs kulinarno – motoryzacyjny w ZS nr 5 w Stargardzie maj 2017

folderthumb   25 maja 2017 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie odbył się VI Powiatowy Konkurs Kulinarny "Owocowe potyczki” i Motoryzacyjny ,,Auto bez tajemnic", objęty patronatem honorowym Starosty Stargardzkiego.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z opiekunami z następujących szkół: ZSS im. Juliana Tuwima w Stargardzie, Gimnazjum Integracyjnego w Stargardzie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chociwlu, Gimnazjum Gminy Stargard i Gimnazjum Publicznego im. Władysława Jagiełły
w Choszcznie. Celem konkursu było: nawiązywanie współpracy ze szkołami kształcącymi młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, integracja uczniów, rozwijanie potrzeby osiągania sukcesów i przełamywania barier oraz rozbudzanie zainteresowania tematyką kulinarną i motoryzacyjną. Dla rodziców i nauczycieli zostały przeprowadzone warsztaty, które poprowadziła Pani Milena Szczurko, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Stargardzie.
Przybyli uczniowie wykazali się ogromną wiedzą z zakresu znajomości owoców egzotycznych, jak również wiedzą motoryzacyjną. Młodzież miała możliwość zwiedzania szkoły, m.in. warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy smacznych wypiekach wykonanych w ramach zajęć praktycznych przez klasę o profilu cukierniczym.
Laureaci konkursów:
,,Owocowe potyczki"
I miejsce: Adam Lange z ZSS im. Juliana Tuwima w Stargardzie, Regina Gawron z ZSS im. Juliana Tuwima w Stargardzie,
II miejsce: Alicja Grzeszczuk z Gimnazjum Integracyjnego, Wiktoria Olejnik z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chociwlu,
III miejsce: Andżelika Nalewska z Gimnazjum Publicznego im. Władysława Jagiełły w Choszcznie.

"Auto bez tajemnic"
I miejsce: Bartłomiej Dudka z ZSS im. Juliana Tuwima w Stargardzie, Adam Masłowski z Gimnazjum Gminy Stargard, Dominik Maciąg z Gimnazjum Publicznego im. Władysława Jagiełły w Choszcznie,
II miejsce: Mateusz Strzępek z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chociwlu, Bartosz Skaczko z Gimnazjum Integracyjnego.
Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy.
Organizatorami konkursu były: Marzena Samujło, Danuta Puchniarska, Marzenna Sztuba, Monika Nowicka – Chorągiewicz, Dorota Kujawska.