t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

MARSZ KONSTYTUCJI 3 MAJA

folderthumb   Z okazji Święta Konstytucji 3 maja odbyło się uroczyste spotkane społeczności uczniowskiej ZS nr 5 przy Dębie Pamięci Narodowej. Poczet sztandarowy i odśpiewany hymn nadały tej uroczystości szczególnego wymiaru.

Krótki rys historyczny przygotowany przez uczniów klasy 3ts był kolejną niekonwencjonalną lekcją historii i patriotyzmu w naszej szkole. Zapalony znicz stał się symbolem pamięci o tych wydarzeniach i osobach będących ich autorami. Po uroczystym apelu reprezentacje klas udały się na marsz dla uczczenia Konstytucji 3 maja. Jego zakończenie odbyło się na stargardzkim cmentarzu przy Kwaterze Saperów, gdzie pan dyrektor Janusz Przemysław Borkowski w pięknych, mądrych słowach przekazał młodzieży sens kultywowania wydarzeń historycznych własnego kraju. Tam również młodzież zapaliła znicze ku chwale poległym. Opiekunowie marszu Renata Kępska, Joanna Suleja, Janusz Przemysław Borkowski i Grzegorz Flas po raz kolejny kierują do młodzieży słowa podziękowania za przesympatyczną atmosferę na rajdzie a klasom 3ts i 2c za ciekawą formę uczczenia tej historycznej rocznicy.