t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Dzień Flagi doskonałą lekcją patriotyzmu

folderthumb   2 maja 2017 r., Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków za Granicą, liczna grupa pracowników i emerytów Zespołu Szkół nr 5 oraz przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Stargardu spędziła na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Bredzie w Północnej Brabancji w Holandii, biorąc czynny udział w podniesieniu nowej flagi państwowej.

Tę niezwykle wzruszającą uroczystość poprowadził nauczyciel historii pan Marek Szymanowski. Poczet flagowy w składzie pan Andrzej Kosek, pan Józef Świerkowski i pan Marek Dzwonowski, przy dźwiękach hymnu państwowego zawiesił biało-czerwoną flagę na maszcie przy pomniku zbiorowym. Następnie delegacja, w skład której weszli pan Ryszard Pich oraz panie Marta Pych-Lipińska i Monika Nowicka-Chorągiewicz złożyła kwiaty i zapaliła znicze pamięci przy głównym pomniku i na grobie zmarłego w 1994 r. gen. Stanisława Maczka. Krótką modlitwę za zmarłych odmówił ks. proboszcz Polskiej Parafii Breda i jednocześnie Honorowy Kapelan Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków. Na uroczystości pojawili się również mieszkańcy Bredy. Pani Bożena Rijnbout-Sawicka i druhna Izabela Kucmin-Bemelmans, witając nas serdecznie, towarzyszyły w dalszej części uroczystości. Ks. Sławomir Klim TChr przedstawił krótko historię powstałego w 1963 roku cmentarza oraz zasługi i bohaterstwo, jakim wykazali się polscy żołnierze 1 Dywizji Pancernej, walczących pod wodzą "Bacy" czyli gen. Stanisława Maczka, którzy w 1944 roku brali udział w wyzwalaniu holenderskiego miasta.
Poza granicami kraju barwy narodowe są jeszcze bardziej wzruszające i tak nasza wizyta miała dzięki zaangażowaniu wszystkich obecnych doniosłą oprawę i była niezwykłą lekcją patriotyzmu.