t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZS nr 5 na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

IMG 20170421 092149   W piątek 21 kwietnia odbyły się eliminacje okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w okręgu szczecińskiego. Uczestników zmagań gościł Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach.

W tegorocznych eliminacjach okręgu szczecińskiego uczestniczyło 138 uczniów zachodniopomorskich szkół branżowych, startujących w 7 blokach tematycznych:
• Agrobiznes
• Architektura Krajobrazu
• Gastronomia
• Mechanizacja Rolnictwa
• Produkcja Roślinna
• Produkcja Zwierzęca
• Technologia Żywności
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uczniowie naszej szkoły startowali w blokach tematycznych architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, oraz gastronomia pod opieką Jana Sałapaty, Małgorzaty Kosek, oraz Aliny Kuźniak i Piotra Szczepaniaka. Po intensywnych całodziennych zmaganiach obejmujących zarówno teorię jak i umiejętności praktyczne Przedstawiciele naszej szkoły zajęli następujące miejsca:
Blok mechanizacja rolnictwa:
Kapela Maciej miejsce 4
Kulawiak Jakub miejsce 8
Maliszewski Daniel miejsce 16
Blok architektury krajobrazu
Konieczna Patrycja miejsce 4
Kowalska Anna miejsce 7
Blok gastronomia
Szala Łukasz miejsce 4
Zakrzewska Roksana miejsce 7