t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

„ZACHODNIOPOMORSKA #KOMÓRKOMANIA”

Dzięki akcji szkoła zyskała realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Nasze działania wolontarystyczne zapoczątkowała Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Pani Jolanta Kawszyn, podpisując oficjalną zgodę na przeprowadzenie akcji o nazwie „ZACHODNIOPOMORSKA #KOMÓRKOMANIA- Zespół Szkół nr 5”. Wychowawcy klas III i IV przeprowadzili lekcje wychowawcze mające na celu promowanie i kształtowanie prawidłowych postaw społecznych. Uczniowie brali również udział w prelekcji dotyczącej dawstwa szpiku. Rejestracja potencjalnych Dawców jest kierowana do osób pełnoletnich, ale nie pozostała bez pozytywnego wpływu również na młodszych uczniów. Klasy: III O, III C, I O, II O, I C, I Tż, II Tż, I P, III K upiekły ciasta, ze sprzedaży których otrzymaliśmy 231 zł. Razem ze składkami od Dawców zebraliśmy 311, 45 zł, którą to sumę przekazaliśmy na działalność Fundacji DKMS. Fundacja DKMS rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. Do dzisiaj udało się zarejestrować i przebadać ponad 1 055 000 potencjalnych dawców. 3 803 osób oddało już swoje komórki macierzyste ratując życie tym, którzy potrzebują tego najbardziej. W naszej szkole zarejestrowanych zostało 36 uczniów. Wśród nich jest wielu Honorowych Dawców Krwi. Świadczy to o tym, że młodzież ZS nr 5 jest wrażliwa i otwarta na drugiego człowieka, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również wolontariuszom: Jakubowi Grolewskiemu, Bartoszowi Gronkiewiczowi, Oliwerowi Klimasińskiemu, Krzysztofowi Zborowskiemu, Piotrowi Płacheckiemu, Dominikowi Kida, Natalii Pakule, Gabrieli Drozd, Patrycji Jafra, Dominice Mrówce, Patrykowi Łuszczyńskiemu, Martynie Bruhn, Katarzynie Kolano i Letycji Cieśli.
Akcję przeprowadził zespół w składzie: Marzenna Sztuba- koordynator, Wioletta Kurdek, Agnieszka Ząbek, Dorota Kujawska, Marzena Samujło, Danuta Puchniarska i Krzysztof Bielski.