t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE kwiecie 2017

folderthumb   12 kwietnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego po raz kolejny brali udział w ogólnopolskiej akcji poboru krwi pod hasłem „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”.

53 osoby zgłosiły się do oddania drugiemu człowiekowi tego, co mamy najcenniejsze. Po wstępnych badaniach lekarskich zakwalifikowało się 32 uczniów, którzy oddali 14,400 litra pełnej krwi. Są to: Natalia Pakuła, Jan Marólewski, Dominika Mrówka, Kamila Malinowska, Katarzyna Kolano, Paulina Podgórska, Krystian Wodziński, Zuzanna Wiktorowicz, Elżbieta Tamborowska, Krzysztof Jałoszyński, Krystian Stawiarski, Rafał Mierzyński, Sebastian Klimczuk, Dawid Naruć, Mateusz Nowak, Kacper Stefanowicz, Katarzyna Stawinoga, Damian Pieczyński, Martyna Bruhn, Wojciech Farbotko, Ewa Skwara, Andżelika Piwowarczyk, Łukasz Mościński, Dawid Kolankowski, Oliwia Augustyn, Patryk Łuszczyński, Kinga Oślizłok, Eryk Zdanowski, Patryk Janczyszyn, Filip Olczyk, Rafał Barański, Arkadiusz Łaciński, Gabriela Drozd, Patrycja Jafra, Patryk Olbiński, Dominik Pałka, Piotr Wiechciński, Piotr Purgał, Kornelia Listwan, Oskar Kamrat, Tomasz Gulicki, Sandra Libuda, Kornel Makijewski, Jakub Żarski, Dawid Kurzymski, Anita Rajch, Patryk Wiśniewski, Marcin Wójcik, Klaudia Gazda, Agata Bukowińska oraz p. Barbara Bytniewska- Judasz.
Miło nam było gościć Macieja Tukiendorfa oraz Macieja Przekowiaka.
Podczas akcji poboru krwi złożył wizytę Starosta Stargardzki p. Ireneusz Rogowski oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Małgorzata Złotek, składając krwiodawcom życzenia oraz podziękowania za oddanie cennego daru, jakim jest krew.
Pobór krwi zorganizowało Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Szczecinie. Koordynatorem był Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK p. Jerzy Bochenek przy współpracy z p. Andrzejem Łoniem oraz p. Renatą i Marianem Wojtakajtis.
DZIĘKUJEMY !!!
Organizatorki akcji : Marzenna Sztuba i Dorota Kujawska