t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Konkurs plastyczny na "NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ”

 

1 miejsce: Aleksandra Bojanowska, Patryk Jagiełło
2 miejsce: Marcin Wasiak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział, życząc sukcesów w kolejnych konkursach.
Organizatorzy: M. Samujło, D. Puchniarska, M. Nowicka – Chorągiewicz.