t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Konkurs plastyczny na "NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ”

folderthumb   10 kwietnia 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie dziewiątej edycji szkolnego konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną. Konkurs ten zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku wśród laureatów znaleźli się:

 

1 miejsce: Aleksandra Bojanowska, Patryk Jagiełło
2 miejsce: Marcin Wasiak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział, życząc sukcesów w kolejnych konkursach.
Organizatorzy: M. Samujło, D. Puchniarska, M. Nowicka – Chorągiewicz.