t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

I szkolny konkurs „Ślady św. Jana Pawła II w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej”


- pisemnej – test
- manualnej – wykonanie prac plastycznych.

Partonem konkursu była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stargardzie-Lotnisko. Atrakcją były wspomnienia księży naszej szkoły, którzy w czasie wizyty Jana Pawła II 11 czerwca 1987 roku w Szczecinie aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. Organizatorzy konkursu nawiązali w swoich wypowiedziach do 30 rocznicy pobytu papieża Jana Pawła II w Szczecinie i 12 rocznicy śmierci. Konkurs stał na wysokim poziomie a wynikało to z ilości zdobytych punktów w jednej, jak i w drugiej części. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, a zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi albumami tematycznie związanymi z konkursem. Nagrody sponsorowała Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów” z ks. Sławomirem Kokorzyckim oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Szczecinie.
Na zakończenie wszyscy odśpiewaliśmy „Barkę” - ulubioną pieść Papieża.