t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

JĘZYK NIEMIECKI NOWOCZEŚNIE

lekcja niemieckiego   W marcu nasza szkoła gościła panią Beatę Ciężką, która przeprowadzała ewaluację programu DELFORT. Zostaliśmy wybrani jako jedna z 10 szkół w Polsce i jedyna z naszego województwa. DELFORT jest programem doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (prowadzony przez ministra edukacji narodowej) oraz Goethe-Institut w Warszawie i Krakowie.

W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są warsztaty metodyczne dla nauczycieli, podczas których pedagodzy zapoznają się z nowymi trendami w nauczaniu. Ewaluacja programu DELFORT obejmowała rozmowę z panią dyrektor Jolantą Kawszyn, panią Martą Pych-Lipińską – nauczycielką języka niemieckiego oraz uczniami z klas 1Tż i 3Ts. Oprócz tego nasz gość uczestniczył w zajęciach języka niemieckiego, gdzie pokazano zastosowanie wideoklipu z piosenką hip-hop do realizacji tematu realioznawczego, jak również wykorzystanie quizu Kahoot jako ćwiczenia gramatycznego. Uczniowie pokazali, jak dobrze można bawić się na lekcjach języka obcego i że całkiem łatwo można połączyć przyjemne z pożytecznym. Język niemiecki jest bardzo ciekawym i atrakcyjnym przedmiotem – wystarczy odrobina chęci, nowoczesności i przyjazna atmosfera.