t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZS NR 5 NA TARGACH PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

folderthumb   4 kwietnia 2017 r. w Klubie Garnizonowym, Zarząd Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem koło terenowe w Stargardzie, zorganizował po raz piąty TARGI PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pod hasłem „Pełnosprawni i Niepełnosprawni Razem".

Wśród zaproszonych stowarzyszeń i instytucji pomagających osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej znalazła się Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Duże zainteresowanie odwiedzających Targi wzbudziły proponowane przez naszą szkołę kierunki kształcenia młodzieży niepełnosprawnej oraz możliwości zatrudnienia po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
Wystawę ZS nr 5 przygotowały: M. Samujło, D. Puchniarska i A. Kuźniak.