t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZS NR 5 NA TARGACH PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Wśród zaproszonych stowarzyszeń i instytucji pomagających osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej znalazła się Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Duże zainteresowanie odwiedzających Targi wzbudziły proponowane przez naszą szkołę kierunki kształcenia młodzieży niepełnosprawnej oraz możliwości zatrudnienia po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
Wystawę ZS nr 5 przygotowały: M. Samujło, D. Puchniarska i A. Kuźniak.