t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

SPORTOWIEC ROKU 2016

Laureaci głównej kategorii zostali wybrani spośród zwycięzców w poszczególnych gminach i w mieście Stargard. Sportowców gmin nagrodzili burmistrzowie i wójtowie – rzeczowo lub finansowo. Samorządy gminne były partnerami plebiscytu Powiatu Stargardzkiego i Głosu Szczecińskiego. Wyboru najpopularniejszych sportowców dokonali mieszkańcy, głosując za pośrednictwem strony internetowej www.gs24.pl, Facebooka, poprzez SMS i na kuponach z Głosu, a także kapituła plebiscytu.
Gratulujemy zwycięzcom!