t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZS nr 5 na podium konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

folderthumb   30 marca, w Gimnazjum Publicznym w Dolicach, odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zespół Szkół nr 5 reprezentowali: Dominik Pałka z klasy 4 Ts, który zajął drugie miejsce na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i Piotr Wiechciński, również z klasy 4 Ts.

Opiekunem uczniów był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, Sylwester Wieczorkiewicz. Celem turnieju jest popularyzowanie zasad postępowania na wypadek pożaru, kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, sprawdzenie wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego, a także zdobywanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Gratulacje dla naszych reprezentantów!