t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Warsztaty dla uczniów klas trzecich i czwartych

Podstawową zasadą preorientacji zawodowej jest możliwość wolnego wyboru. W ramach takich działań uczniowie kończący naukę w naszej szkole uczestniczyli w cyklu warsztatów. Uczniowie klas 3 A, 3C, 3K, 4Tk, 4Ts i 4Tż spotkali się z przedstawicielami Collegium Medycznego „Medica” w Stargardzie. Zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły oraz wzięli udział w zajęciach warsztatowych, odpowiednich dla poszczególnych kierunków kształcenia. 16 marca 2017r. uczniowie klas 3A i 4Ts wzięli udział w warsztatach samoobrony przeprowadzonych przez instruktora Piotra Tylke. Ponieważ nauka samoobrony ma na celu danie możliwości samodzielnej obrony, zapoznanie się ze sposobami opanowania paniki i nabycie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy wobec różnych zagrożeń, trening obejmował obronę przed agresorem uzbrojonym w nóż, pałkę i inne niebezpieczne narzędzia. 22 i 23 marca 2017r. uczniowie klas 3C, 3K, 4Tk i 4Tż uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez dietetyka Joannę Pawłowską. Zostali zapoznani z zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływem na funkcjonowanie organizmu. Poznali również piramidę żywieniową, która powinna stanowić podstawę planowania jadłospisu w zbilansowanej i bogatej w składniki odżywcze diecie. Dużym zainteresowaniem cieszył się analizator masy ciała, dzięki któremu można określić swój wiek metaboliczny, ilość zawartej w organizmie wody, ilość tkanki tłuszczowej oraz wagę kości.
Wszystkie warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.