t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Warsztaty dla uczniów klas trzecich i czwartych

folderthumb   Preorientacja zawodowa jest jednym z elementów procesu wspomagania rozwoju. Zakłada, że wybór zawodu powinien odbywać się na podstawie wykazywanej przez daną osobę znajomości własnych zachowań, postaw, ale również zawodów.

Podstawową zasadą preorientacji zawodowej jest możliwość wolnego wyboru. W ramach takich działań uczniowie kończący naukę w naszej szkole uczestniczyli w cyklu warsztatów. Uczniowie klas 3 A, 3C, 3K, 4Tk, 4Ts i 4Tż spotkali się z przedstawicielami Collegium Medycznego „Medica” w Stargardzie. Zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły oraz wzięli udział w zajęciach warsztatowych, odpowiednich dla poszczególnych kierunków kształcenia. 16 marca 2017r. uczniowie klas 3A i 4Ts wzięli udział w warsztatach samoobrony przeprowadzonych przez instruktora Piotra Tylke. Ponieważ nauka samoobrony ma na celu danie możliwości samodzielnej obrony, zapoznanie się ze sposobami opanowania paniki i nabycie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy wobec różnych zagrożeń, trening obejmował obronę przed agresorem uzbrojonym w nóż, pałkę i inne niebezpieczne narzędzia. 22 i 23 marca 2017r. uczniowie klas 3C, 3K, 4Tk i 4Tż uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez dietetyka Joannę Pawłowską. Zostali zapoznani z zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływem na funkcjonowanie organizmu. Poznali również piramidę żywieniową, która powinna stanowić podstawę planowania jadłospisu w zbilansowanej i bogatej w składniki odżywcze diecie. Dużym zainteresowaniem cieszył się analizator masy ciała, dzięki któremu można określić swój wiek metaboliczny, ilość zawartej w organizmie wody, ilość tkanki tłuszczowej oraz wagę kości.
Wszystkie warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.