t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

folderthumb   Każda kobieta powinna wiedzieć, co należy robić, żeby nie zachorować na raka piersi oraz co robić, żeby w razie zachorowania mieć największe szansę na wyleczenie. Dlatego bardzo ważne jest, aby kobiety nauczyły się obserwować i badać swoje piersi.

Każda z nich powinna poznać zmiany stale zachodzące w jej piersiach. Zmiany te zależą od wieku i cyklu miesięcznego. Należy więc badać piersi przynajmniej jeden raz w miesiącu, zawsze w tym samym dniu cyklu miesięcznego, najlepiej w pierwszych dniach po miesiączce. Każda kobieta, która stwierdzi u siebie niepokojące zmiany w piersiach, powinna natychmiast zgłosić się do lekarza. Lekarz rejonowy lub ginekolog przeprowadzi badanie wstępne,
a następnie skieruje pacjentkę do specjalistycznego ośrodka onkologicznego. Wszystkie Panie powinny pamiętać, że mogą zgłosić się również bezpośrednio do najbliższego ośrodka onkologicznego. Będą tam przyjęte do badania bez skierowania.
W związku z tym, że samobadanie piersi jest podstawowym elementem w procesie wczesnego wykrywania choroby, wtedy, kiedy jej stan zaawansowania stwarza duże szanse wyleczenia, w naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty dla uczennic klas 3C, 3K, 3O, 3Tk i 3Tż. Warsztaty, które odbyły się 17 marca 2017 roku, poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” w Stargardzie – prezes stowarzyszenia pani Halina Gutowska i lekarz specjalista położnik Józef Janowski. Uczennice uzyskały informacje
na temat istoty raka piersi oraz profilaktyki, a także metod diagnostycznych pozwalających
na jego wczesne wykrywanie. Przede wszystkim jednak uczyły się samokontroli piersi
na specjalistycznym fantomie.