t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

DZIEŃ LICZBY Pi

Odbył się konkurs na plakat najlepiej oddający istotę liczby π. Uczniowie bawili się rozwiązując rebusy matematyczne oraz szukając swojej daty urodzenia w rozwinięciu liczby π.
Organizatorzy:
Magdalena Polakowska
Urszula Szejny
Anna Bielewicz
Małgorzata Pietrzyk