t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Ciekawostki matematyczno-przyrodnicze

Któremu z polskich matematyków przydarzyła się ta historia?

Ktoremu z polskich matematykow 001

Jaka była najbardziej osobliwa nagroda za rozwiązanie problemu matematycznego?

Jaka byla najbardziej osobliwa nagroda 001

Gdzie jest most nazywany matematycznym?

Gdzie jest most nazywany matematycznym page 001

Co wspólnego ma jesień z matematyką?

Co wspolnego ma jesien z matematyka page 001

twierdzenie matematyczne page 001

Matematyczne T shirty page 001